Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednik
Miljenko Hajdarović
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Tomislav Bogdanović
Marija Bilokapić
Borka Bunjac
Igor Despot
Anamaria Drvoderić
Igor Frbežar
Gordana Frol
Miljenko Hajdarović
Suzana Jagić
Ana Marija Korent
Višnja Matotek
Margit Mirić
Tvrtko Pleić
Davorka Radovanović
Dijana Skrbin Kovačić
Helen Snelson
Anita Škvorc Branda
Sanela Toša Ljubičić
Katarina Lipovac
Mirna Kovačić
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić
Vladimir Obradović
Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Miljenko Hajdarović
Video footage
Miljenko Hajdarović
Medullaoblongata
Videvo
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Željka Budimlić
Fotografije
arhiva Profila Klett, iStockPhoto, Ivan Mustač, Shutterstock (supergenijalac, Goran Jakus, Mato Papic, sixpixxx, Ivan Nemet), Jay Coop, Antoine-François Callet https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13361375
3d panorame
360 cities
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Igor Despot
Gordana Frol
Miljenko Hajdarović
Recenzeti
dr. sc. Maja Gorup Ćutić
Manuela Kujundžić, prof.
Lektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Anita Škvorc Branda
Izrada karata
Rihtaršič Mateja s.p. - Tellus
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Naslovnica
Studio 2M, Zagreb
Prijelom
Triton dizajn studio, Viola Šebalj
Fotografije
Arhiva Profil Kletta
Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Europeana
Library of Congress
Miljenko Hajdarović
Metropolitan Museum of Arts
Shutterstock
Gallica
Nastavni predmet:
Povijest
Razred:
7. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
468±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
76,03 kn/10,09 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.