Na poljima Flandrije makovi cvjetaju

In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead.
Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Na poljima Flandrije makovi cvjetaju,
između križeva, red po red.
Označavaju naše mjesto; a na nebu
Ševe još uvijek hrabro pjevaju, lete Jedva čujne u bijesu oružja.

Mrtvi smo. Nekoliko dana prije
Živjeli smo, osluškivali zoru, gledali zalaska sunca sjaj,
Voljeli i bili voljeni, a sada ležimo
U poljima Flandrije.

Nastavite našu borbu:
Umirućim rukama predajemo vam
Baklju; držite je visoko.
Ako iznevjerite nas koji umiremo,
Mira naći nećemo, iako makovi cvjetaju
Na poljima Flandrije.

Koji je središnji motiv pjesme In Flanders Fields? Koja mjesta označavaju makovi u pjesmi? Tko su “we” u predzadnjemu stihu pjesme i zašto glase “we shall not sleep”?

Pročitaj pjesmu istoga pjesnika, The Anxious Dead, i njezin prijevod na hrvatski jezik. Usporedi je s pjesmom In Flanders Fields i napravi kratku analizu.

O guns, fall silent till the dead men hear
Above their heads the legions pressing on:
(These fought their fight in time of bitter fear,
And died not knowing how the day had gone.)

O flashing muzzles, pause, and let them see
The coming dawn that streaks the sky afar;
Then let your mighty chorus witness be
To them, and Caesar, that we still make war.

Tell them, O guns, that we have heard their call,
That we have sworn, and will not turn aside,
That we will onward till we win or fall,
That we will keep the faith for which they died.

Bid them be patient, and some day, anon,
They shall feel earth enwrapt in silence deep;
Shall greet, in wonderment, the quiet dawn,
And in content may turn them to their sleep.

O oružje, utihni dok mrtvi ne čuju
Ponad glava svojih topot vojske:
(Oni su svoje bitke bili u vremenima gorkoga straha,
I umrli ne znajuć’ kako je dan završio.)

O usijane puške, stanite, neka vide
Nadolazeću zoru kako para nebo;
Neka vaš moćan pjev svjedokom bude
Njima, i Cezaru, da još vodimo rat.

Reci im, o oružje, da smo čuli njihov zov,
Da smo se zakleli, i nećemo skrenuti,
Nećemo stati dok ne pobijedimo il’ padnemo,
Da čuvat ćemo vjeru za koju umriješe.

Strpljenja neka imaju, i jednoga dana, skoro,
Osjetit će kako zemlja tone u duboku tišinu;
Dočekat će, u čudu, nečujnu zoru,
I spokojno usnut’ priželjkivani san.

O autoru

John McCrae (30.11.1872. – 28.01.1918.) bio je kanadski liječnik, pjesnik i vojnik u Prvome svjetskom ratu. Njegova najpoznatija pjesma, In Flanders Fields (Na poljima Flandrije), nastala je 3. svibnja 1915., nakon što mu je u Ypresu poginuo prijatelj Alexis Helmer. Središnji motiv pjesme, makovi, postali su kasnije simbolom svih žrtava rata pa se Dan sjećanja, koji se u zemljama Commonwealtha obilježava 11. studenoga, naziva još i Danom makova (Poppy Day). McCrae je umro od upale pluća pred sam kraj rata.

Zadatak: prepričaj na engleskom jeziku tekst o Johnu McCraeu.

Na poljima Flandrije makovi cvjetaju

Uvod

In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead.
Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Na poljima Flandrije makovi cvjetaju,
između križeva, red po red.
Označavaju naše mjesto; a na nebu
Ševe još uvijek hrabro pjevaju, lete Jedva čujne u bijesu oružja.

Mrtvi smo. Nekoliko dana prije
Živjeli smo, osluškivali zoru, gledali zalaska sunca sjaj,
Voljeli i bili voljeni, a sada ležimo
U poljima Flandrije.

Nastavite našu borbu:
Umirućim rukama predajemo vam
Baklju; držite je visoko.
Ako iznevjerite nas koji umiremo,
Mira naći nećemo, iako makovi cvjetaju
Na poljima Flandrije.

Koji je središnji motiv pjesme In Flanders Fields? Koja mjesta označavaju makovi u pjesmi? Tko su “we” u predzadnjemu stihu pjesme i zašto glase “we shall not sleep”?

The Anxious Dead

Pročitaj pjesmu istoga pjesnika, The Anxious Dead, i njezin prijevod na hrvatski jezik. Usporedi je s pjesmom In Flanders Fields i napravi kratku analizu.

O guns, fall silent till the dead men hear
Above their heads the legions pressing on:
(These fought their fight in time of bitter fear,
And died not knowing how the day had gone.)

O flashing muzzles, pause, and let them see
The coming dawn that streaks the sky afar;
Then let your mighty chorus witness be
To them, and Caesar, that we still make war.

Tell them, O guns, that we have heard their call,
That we have sworn, and will not turn aside,
That we will onward till we win or fall,
That we will keep the faith for which they died.

Bid them be patient, and some day, anon,
They shall feel earth enwrapt in silence deep;
Shall greet, in wonderment, the quiet dawn,
And in content may turn them to their sleep.

O oružje, utihni dok mrtvi ne čuju
Ponad glava svojih topot vojske:
(Oni su svoje bitke bili u vremenima gorkoga straha,
I umrli ne znajuć’ kako je dan završio.)

O usijane puške, stanite, neka vide
Nadolazeću zoru kako para nebo;
Neka vaš moćan pjev svjedokom bude
Njima, i Cezaru, da još vodimo rat.

Reci im, o oružje, da smo čuli njihov zov,
Da smo se zakleli, i nećemo skrenuti,
Nećemo stati dok ne pobijedimo il’ padnemo,
Da čuvat ćemo vjeru za koju umriješe.

Strpljenja neka imaju, i jednoga dana, skoro,
Osjetit će kako zemlja tone u duboku tišinu;
Dočekat će, u čudu, nečujnu zoru,
I spokojno usnut’ priželjkivani san.

O autoru

John McCrae (30.11.1872. – 28.01.1918.) bio je kanadski liječnik, pjesnik i vojnik u Prvome svjetskom ratu. Njegova najpoznatija pjesma, In Flanders Fields (Na poljima Flandrije), nastala je 3. svibnja 1915., nakon što mu je u Ypresu poginuo prijatelj Alexis Helmer. Središnji motiv pjesme, makovi, postali su kasnije simbolom svih žrtava rata pa se Dan sjećanja, koji se u zemljama Commonwealtha obilježava 11. studenoga, naziva još i Danom makova (Poppy Day). McCrae je umro od upale pluća pred sam kraj rata.

Zadatak: prepričaj na engleskom jeziku tekst o Johnu McCraeu.