Vremeplov 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet povijest
 • Marija Anić
 • Stjepan Benković
 • Marija Bilokapić
 • Tomislav Bogdanović
 • Marija Buhin Huzanić
 • Borka Bunjac
 • Igor Despot
 • Milivoj Dretar
 • Anamaria Drvoderić
 • Veljko Ferenčak
 • Igor Frbežar
 • Gordana Frol
 • Miljenko Hajdarović
 • Suzana Jagić
 • Alenka Kovačević
 • Manuela Kujundžić
 • Višnja Matotek
 • Margit Mirić
 • Tvrtko Pleić
 • Davorka Radovanović
 • Dijana Skrbin Kovačić
 • Helen Snelson
 • Anita Škvorc Branda
 • Domagoj Švigir
 • Sanela Toša Ljubičić
 • Benjamin Vugrinčić
 • Katarina Lipovac
 • Mirna Kovačić
 1. Doba prosvjetiteljstva

  Doznaj odgovor na pitanje kako su prosvjetitelji željeli promijeniti društva u kojima su živjeli, ali i čitav svijet.

 2. Doba građanskih revolucija

  Istraži koje su sličnosti i razlike u revolucijama u Americi i Francuskoj te kako se Napoleon uklapa u revolucionarnu priču.

 3. Industrijska revolucija

  U posljednjih dvjestotinjak godina čovjek je otkrio i izumio brojne novitete koji su do temelja izmijenili način života. Prouči kako smo od snage pare krenuli prema umreženome svijetu.

 4. Trijumf znanosti i tehnologije te njihova primjena u kapitalizmu

  Istraži kako je čovjek ovladao pokretačkom snagom nafte i električne energije.

 5. Razvoj gradova

  U ovome modulu prouči kako je industrijalizacija tijekom 19. stoljeća promijenila sliku gradova i života u njima.

 6. Ideologije 19. stoljeća

  Politička scena kakvu u najvećoj mjeri poznajemo i danas oblikovala se u 19. stoljeću. Istraži ideologije i političke pokrete.

 7. Hrvatske zemlje u vrijeme prosvijećenoga apsolutizma

  Istraži s kakvim su se izazovim borili stanovnici hrvatskih zemalja u vrijeme prosvijećenoga apsolutizma.

 8. Hrvatske zemlje u prvoj polovici 19. stoljeća

  Hrvatski intelektualci su u prvoj polovici 19. stoljeća istraživali i oblikovali nacionalnu ideju. Borili su se za hrvatski jezik i željeli ujediniti hrvatske zemlje. U ovome modulu doznaj više o preporodnome pokretu.

 9. Stvaranje nacija i nacionalnih država

  O građanskim revolucijama već si učio/učila, ali u ovoj temi revolucije rasturaju punom parom. Istraži što se to događalo u velikome dijelu Europe 1848. godine te kako su nakon toga nastale Njemačka i Italija.

 10. Parlamentarni život u Habsburškoj Monarhiji do početka Prvoga svjetskog rata

  Istraži kako su djelovale i za što su se zalagale prve hrvatske političke stranke te kakvi su bili odnosi među narodima Austro-Ugarske.

 11. Izgradnja hrvatskoga građanskog društva

  U drugoj polovici 19. stoljeća brojne promjene u svijetu polako djeluju i na hrvatski prostor. Uzdiže se građanstvo koje je se sve više obrazuje. Istraži kako je tekla borba za ravnopravnost dijela društva.

 12. Industrijalizacija Hrvatske

  U Hrvatsku su vlakovi došli s malo zakašnjenja i još uvijek sporo voze. Analiziraj postepenu industrijalizaciju hrvatskih zemalja i njezin utjecaj na društvo.

 13. Gospodarske i demografske promjene na prijelazu 19. i 20. st.

  Druga polovica 19. stoljeća bila je razdoblje velike dinamike u stanovništvu planete. Broj stanovnika je dramatično rastao i svi su pokušavali pronaći svoje mjesto pod suncem.

 14. Vojno-politički savezi i odnosi među državama

  U ovoj jedinici doznaj kako su imperijalističke sile do početka 20. stoljeća preuzele i posljednje dijelove Zemlje koji dotad nisu bili pod njihovom kontrolom.

 15. Prvi svjetski rat

  Uz pomoć videoisječaka, 3D modela i mnoštva različitih izvora istraži dotad najveći svjetski sukob.

 16. Odrazi Prvoga svjetskog rata na hrvatskim prostorima

  Doznaj gdje su Hrvati ratovali, kakva su njihova sjećanja i kako se Veliki rat odrazio na hrvatske zemlje.

 17. Razvoj sporta i olimpijski pokret

  Istraži povijest sporta i doznaj zašto je upravo razdoblje 19. stoljeća toliko značajno za sport.

 18. Umjetnost modernoga doba

  Uz mnoštvo atraktivnih primjera istraži umjetničke dosege modernoga doba.