Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Anita Terzić Šunjić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori
Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić, Antonela Dragobratović, Danijela Bajić, Janja Aničić Dukić, Katica Supina, Josipa Poduje, Nikolina Štiglić
Recenzenti tiskanog izdanja
Prof. dr. sc. Jelena Macan
Doc.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić
Nina Mihoci,
prof. Vinka Sambolec Škerbić, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Anita Poslon, prof.
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Željko Podoreški
Ilustratori
Vanja Zadravec Smetko
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Maša Hrvatin
Video
Getty Images
Twig
Tigtag Junior
Science Photo Library
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Science Photo Library
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.