Istraživački zadatak

1. PROMATRAJMO

  • Područje Viškoga arhipelaga proglašeno je 2018. godine geoparkom u sklopu mreže Svjetskih geoparkova UNESCO-a. Vrijednoj geološkoj i geomorfološkoj baštini svjedoči Komiža, grad na otoku Visu, koji se nalazi na vulkanskim stijenama starim 220 milijuna godina. Na najudaljenijem otoku arhipelaga, Palagruži, identificiran jedinstveni mineral pelagozit koji je dobio ime prema talijanskom nazivu za Palagružu – Pelagosa.
  • U srcu Hrvatskog zagorja, Krapini, nalazi se svjetski poznato nalazište neandertalskog čovjeka Hušnjakovo, koje predstavlja najbogatiju i najbrojniju zbirku neandertalskog čovjeka u svijetu. 
  • Štitnjača je endokrina žlijezda smještena na prednjoj strani vrata ispod grkljana. Ona regulira intenzitet metabolizma u tijelu. Poremećaj rada štitnjače očituje se kao poremećaj rada srca, krvnog tlaka, tjelesne mase i probave.

2. PRISJETIMO SE ŠTO VEĆ ZNAMO O UOČENOJ POJAVI/PROCESU

  • atom
  • subatomske čestice
  • radioaktivnost

3. POSTAVIMO ISTRAŽIVAČKO PITANJE

A. Koji radioaktivni izotop su koristili geolozi da bi odredili starost vulkanskih stijena u Komiži?
B. Fosilni nalazi Homo sapiens neanderthalensis, Krapinskog pračovjeka stari su oko 120 000 godina. Kojim radioaktivnim izotopom je određena starost nalaza?
C. Na koji način radioaktivni izotop joda sudjeluje u medicinskoj dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače?

4. OBLIKUJMO PRETPOSTAVKU

Radiaktivni izotopi imaju primjenu u geologiji, arheologiji i medicini.

5. PLANIRAJMO I PROVEDIMO ISTRAŽIVANJE

Učenici su podijeljeni u skupine. Uz pomoć nastavnika dijele se zadatci i uloge učenika u skupini.

A. Skupina istražuje primjenu radioaktivnih izotopa u određivanju starosti vulkanskih stijena u Komiži.

B.  Skupina istražuje primjenu radioaktivnih izotopa u arheologiji na primjeru određivanja starosti Krapinskog pračovjeka.

C. Skupina istražuje primjenu radioaktivnih izotopa u medicinskoj dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače.

Pri tome se možete koristiti stručnim digitalnim izvorima informacija: Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; PubMed, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak Hrvatska; znanstvena bibliografija – CROSBI te Google znalac izaberi tri rada ili članka. Proučite odabrane radove ili članke. Dobivene rezultate pretraživanja razmijenite s ostalim članovima skupine pomoću digitalnog alata Lino.

6. ANALIZIRAJMO REZULTATE I DONESIMO ZAKLJUČKE

Usporedite i razmijenite dobivene rezultate između skupina na temelju primjera koje ste istraživali o primjeni radioaktivnih izotopa u geologiji, arheologiji i medicini. Iznesite svoje zaključke.

7. NAŠA PRETPOSTAVKA JE POTVRĐENA / NAŠA PRETPOSTAVKA JE OPOVRGNUTA

Ako je vaša pretpostavka opovrgnuta, razmislite i pokušajte s novom pretpostavkom.

8. NAPRAVIMO IZVJEŠTAJ

Rezultate svog rada prikažite prezentacijom ili plakatom izrađenim u PowerPoint-u, Prezi-u ili Canvi.

DODATAK ISTRAŽIVAČKOM RADU:

1. Korelacija: biologija, fizika, matematika, povijest
2. Međupredmetne teme: IKT, Zdravlje, Održivi razvoj

PITANJA ZA RASPRAVU:

1. Odredite broj subatomskih čestica u izotopima ugljika.
2. Navedite neke prirodne i umjetne izvore radioaktivnih zračenja.
3. Godine 1960. Willard F. Libby je dobio Nobelovu nagradu za kemiju za razvoj metode određivanja starosti pomoću izotopa 14C. Objasni zašto se taj izotop ne koristi za određivanje starosti svih stijena u geologiji?
4. Istražite na stručnim mrežnim stranicama što znači kratica PET/CT i za što se koristi?
5. Pomoću digitalnog alata Tricider pokrenite diskusiju na temu: Nuklearne elektrane – ZA/PROTIV. U diskusiju uključite i učenike iz drugih škola s kojim se družite na društvenim mrežama.