Prostorna građa molekula

Uvod

Fizikalna i kemijska svojstva kovalentnih spojeva ovise o obliku molekula. Oblik molekule proizlazi iz prostornoga rasporeda atoma koji molekulu grade. Određuje se eksperimentalnim tehnikama (poput rendgenske kristalografije).

VSEPR model

Ako je poznat broj valentnih elektrona smještenih oko središnjega atoma u Lewisovoj strukturi, primjenom VSEPR modela relativno se pouzdano može predvidjeti prostorni raspored atoma u malim molekulama. VSEPR (valence shell electron pair repulsion) model temelji se na pretpostavci o međusobnome odbijanju elektronskih parova valentne ljuske središnjega atoma u molekuli. Najsnažnija su odbijanja neveznih parova, zatim veznih i neveznih, a najslabija su odbijanja veznih elektronskih parova. Odbijanja veznih elektronskih parova rezultiraju njihovim zauzimanjem međusobno najudaljenijih položaja. Takvi su položaji energijski najpovoljniji jer su odbijanja veznih parova minimalna. 

Prikazi geometrijskih oblika molekula u kojima središnji atom ima samo vezne parove elektrona

Prikazi geometrijskih oblika molekula u kojima središnji atom ima jedan ili više neveznih parova elektrona

Provjerite svoje znanje