Međudjelovanje čestica i svojstva tvari

Uvod

Međudjelovanja molekula drugi su naziv za međumolekulske sile, odnosno međumolekulske interakcije. Elektrostatske su prirode, baš kao i kemijske veze, stoga se i njihova jakost određuje izrazom za Coulombovu silu. Međumolekulska su djelovanja različite jakosti u različitim tvarima. Zbog toga tvari imaju različita fizikalna svojstva. Tako je ugljikov(IV) oksid pri sobnoj temperaturi plin, etanol je tekućina, a saharoza čvrsta tvar; jod sublimira, a butan se ne otapa u vodi.

Sistematizirajte sadržaj u tiskanom udžbeniku, pogledajte videozapise koji slijede i potom odgovorite na pitanja u digitalnom kvizu.

Međumolekulske interakcije

Postojanje vodikovih veza omogućava cjelokupni život na Zemlji. Možete li argumentiratri ovu tvrdnju? Pregledom videozapisa Vodikova veza, upoznajte još neke primjere za koje je postojanje vodikove veze od ključne važnosti. 

Vodikova veza

Provjerite svoje znanje