Matematika 5

digitalni obrazovni sadržaj matematike za peti razred osnovne škole
 • Mirela Babić
 • Damir Belavić
 • Milena Ćulav Markičević
 • Alena Dika
 • Vesna Draženović Žitko
 • Milka Fofonjka
 • Iva Golac Jakopović
 • Branko Goleš
 • Sanela Jukić
 • Zlatko Lobor
 • Maja Marić
 • Tamara Nemeth
 • Goran Stajčić
 • Milana Vuković
 • Aleksandra-Maria Vuković
 1. Skupovi

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš oblikovati i prikazivati te matematičkim simbolima zapisivati skupove. Naučit ćeš prepoznati i prikazivati odnose među skupovima, određivati podskup, uniju i presjek skupova, prikazivati ih Vennovim dijagramom i zapisivati matematičkim simbolima.

 2. Prirodni brojevi

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš zapisivati i čitati prirodne brojeve, uspoređivati ih, zaokruživati i pridruživati ih točkama brojevnog pravca.
  Koristit ćeš četiri osnovne računske operacije u skupu prirodnih brojeva te modelirati i rješavati problemske situacije.

 3. Djeljivost prirodnih brojeva

  U ovoj nastavnoj jedinici naučit ćeš ispitati djeljivost, određivati djelitelje i višekratnike prirodnih brojeva. Naučit ćeš razlikovati proste i složene brojeve te rastavljati brojeve na proste faktore.

 4. Pravac, polupravac, dužina i kut

  U ovoj nastavnoj jedinici naučiti ćeš prepoznati, imenovati, crtati, označavati i uočiti međusobne odnose skupova točaka u ravnini (pravac, polupravac, dužina i kut). Okomite i usporedne pravce, polupravce i dužine naučit ćeš crtati. Naučiti ćeš prepoznati, imenovati, crtati, označavati i razlikovati vrste kutova. Samostalno ćeš naučiti mjeriti veličinu kuta i crtati kutove zadanih veličina. Kroz različite zadatke, naučit ćeš razlikovati i određivati veličine sukuta, suplementarnih kutova i vršnih kutova.

 5. Razlomci

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš što je razlomak, kako ga zapisati i od kojih se dijelova sastoji. Prikazivat ćeš razlomke konkretnim modelima, riječima, grafički i simbolički. Naučit ćeš razliku između pravih i nepravih razlomaka, što su mješoviti brojevi, kako zapisati neprave razlomke u obliku mješovitoga broja i obratno te kako prikazati razlomke na brojevnome pravcu.

 6. Decimalni zapis broja

  U ovo nastavnoj cjelini naučiti ćeš čitati, zapisivati, uspoređivati i prikazivati decimalne brojeve na brojevnom pravcu. Mjerne jedinice za duljinu, masu, površinu i volumen moći ćeš zapisivati i pretvarati iz većih u manje i obrnuto. Uz interaktivne primjere, vježbe i zadatke moći ćeš puno novih stvari naučiti i otkriti.

 7. Računanje s decimalnim brojevima

  U ovoj nastavnoj jedinici naučit ćeš zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti decimalne brojeve. Rješavanjem primjera iz svakodnevnog života primijenit ćeš znanje o decimalnim brojevima, procijeniti rezultat, kao i primijeniti vrijednosti jednostavnih algebarskih izraza.

 8. Geometrijski likovi i simetrije

  U ovoj nastavnoj jedinici naučit ćeš prepoznati, imenovati i crtati kružnicu, krug, pravokutnik, kvadrat i trokut, preslikavati geometrijski oblik osnom i centralnom simetrijom, kao i konstruirati simetralu dužine. Uz mjerne jedinice za duljinu, naučit ćeš prepoznati i mjerne jedinice za površinu i volumen.